Home | ABC | Plan | Contact
Herzele Digitaal
 Contactinfo
 Trefpunt
 KMOgids
 ABC van de Gemeente
 De Herzelenaar
 Bekendmakingen
 Herzele Vandaag
 Interessante links
 UiT in Herzele
e-gov facebook twitter
zoek 
    Het ABC van de gemeente
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
A

›  Aangifte geboorte
›  Aangifte huwelijk
›  Aangifte overlijden
›  Aanplanten bomen
›  Aansluiting op aardgasnet
›  Aansluiting op elektriciteitsnet
›  Aansluiting op openbare riolering
›  Aansluiting op telefoonnet
›  Aansluiting op waterdistributienet
›  Aanstiplijst Sociale last en bescheiden woonaanbod
›  Aanstiplijst Technische werken
›  Aanstiplijst Terreinaanlegwerken
›  Aanvraag aanleg/onderhoud klein landschapselement
›  Aanwerving gemeente- en OCMW-personeel
›  Academie voor Beeldende Kunsten
›  Academie voor Podiumkunsten
›  Administratief statuut gemeente
›  Adoptie
›  Adreswijziging naar een andere gemeente
›  Adreswijziging naar het buitenland
›  Adreswijziging naar of binnen onze gemeente
›  Adviesraad voor Land- en Tuinbouw
›  Adviesraad voor Milieu en Natuur
›  Adviesraden
›  Afschrift akten & attesten bevolkingsregisters
›  Afsluiting of haag plaatsen - Vergunning nodig?
›  Afstamming - Afschrift vermelding
›  Afstand van organen
›  Afval verbranden
›  Afvalkalender
›  Agenda gemeenteraad
›  Agenda OCMW-raad
›  Agentschap Ondernemen
›  Alarmkanonnen
›  Ambtenaar Burgerlijke Stand
›  Ambulante handel
›  Apothekers
›  Arrangementen Toerisme
›  Artsen
›  Attesten (uittreksels) Burgerlijke Stand
›  Avondmarkt

B

›  Basisonderwijs
›  BE-Alert
›  Bedrijfsruimten (leegstaande)
›  Bejaarden
›  Belastingen
›  Beleidsplannen
›  Beleidsverklaring - Wonen
›  Bermen
›  Beroepswijziging
›  Beschermde monumenten & landschappen
›  Bevolkingsregister - Uittreksel uit
›  Bewijs goed gedrag en zeden
›  Bewijs samenstelling gezin
›  Bewijs van identiteit
›  Bewijs van leven
›  Bewijs van nationaliteit
›  Bewijs van woonst
›  Bezienswaardigheden
›  Bibliotheek - Activiteiten
›  Bibliotheek - Boekensleuf
›  Bibliotheek - Lid worden
›  Bibliotheek - Verlengen van uitleningen
›  Bibliotheek - Zoeken in de catalogus
›  Bijzondere plannen van aanleg
›  Biobakjes
›  Blauwe zone - Parkeerschijf
›  Bodemanalyses
›  Bomen & planten - Vergunning nodig?
›  Bomen, hagen & struiken
›  Bouwen & renoveren - Brochures
›  Brandpreventie
›  Brandweer - Contactgegevens
›  Brochure 'Wat na een overlijden'
›  Brouwerijen
›  Buitenschoolse kinderopvang
›  Burgemeester
›  Burgemeester en Schepenen
›  Burgerlijke stand - Contactgegevens
›  Buzzy Pazz - De Lijn

C

›  Carport bouwen - Vergunning nodig?
›  College van burgemeester en schepenen
›  Commissie 'Schade aan teelten'
›  Composteren
›  Compostvat
›  Condensatieketels - Aanvraag premie
›  Conformiteitsattest woning
›  Container - GFT
›  Container - Plaatsen op openbaar domein
›  Containerpark
›  Crematie
›  Crossen
›  Culturele agenda
›  Culturele infrastructuur
›  Cultuurcheques
›  Cultuurraad

D

›  Dakisolatie - Aanvraag premie
›  Dans
›  De Lijn
›  De Steenoven
›  Defecte straatlampen
›  Dienst Begraafplaatsen - Contactgegevens
›  Dienst Bevolking/Burgerlijke Stand - Contactgeg.
›  Dienst Cultuur - Contactgegevens
›  Dienst Evenementen & Feestelijkh. - Contactgeg.
›  Dienst Financiën - Contactgegevens
›  Dienst Huisvesting - Contactgegevens
›  Dienst Jeugd - Contactgegevens
›  Dienst Kermissen - Contactgegevens
›  Dienst Leefmilieu - Contactgegevens
›  Dienst Markten - Contactgegevens
›  Dienst Personeel - Contactgegevens
›  Dienst Senioren - Contactgegevens
›  Dienst Sociale Zaken - Contactgegevens
›  Dienst Speelpleinwerking - Contactgegevens
›  Dienst Sport - Contactgegevens
›  Dienst Stedenbouw & Ruimtel. Ord. - Contactgeg.
›  Dienst Toerisme - Contactgegevens
›  Dienst voor Onthaalouders - Contactgegevens
›  Dienstencentrum 't Ryckbosch
›  Digitaal loket
›  Distelbestrijding
›  Dokters
›  Donor organen
›  Drinkwatervoorziening

E

›  E-loket
›  Elektriciteit
›  Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen
›  Elektronische identiteitskaart
›  Energiebesparende maatregelen - Lening
›  Erfgoed Herzele
›  Erosie
›  Euthanasie wilsverklaring
›  Evenementen & aanvraagformulier

F

›  FairTradeGemeente
›  Feestelijkheden - Huur & uitleen
›  Feesten, evenementen & plechtigheden
›  Fietspaden - Melden van gebreken
›  Fietsroutes & -verhuur
›  Financieel beheerder
›  FRGE - Lening

G

›  Garage zetten - Vergunning nodig?
›  Gas
›  Geboorte
›  Gemeenschapsonderwijs
›  Gemeentebelastingen
›  Gemeentediensten
›  Gemeentelijk Onderwijs
›  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
›  Gemeentelijke administratieve sancties
›  Gemeentelijke geschenkbon
›  Gemeenteraad - Agenda
›  Gemeenteraad - Algemeen
›  Gemeenteraad - Notulen
›  Gemeenteraad - Spreekrecht voor inwoners
›  Gemeenteraadsleden
›  Gemeentesecretaris
›  Geurhinder
›  Gevaarlijke inrichtingen - Vergunningsaanvraag
›  Geveltuintjes
›  Gewestplan
›  Gezond wonen
›  GIS - Aanspreekpunt
›  GIS - Geografisch Informatiesysteem
›  Glasafval
›  Goed zedelijk gedrag (Bewijs van)
›  Grabbelpas
›  Groenbedekkers - Subsidies
›  Grof huisvuil

H

›  Haag of afsluiting plaatsen - Vergunning nodig?
›  Hagen
›  Hemelwater - Controle-aanstiplijst
›  Hemelwater - Vergunning nodig?
›  Herzele in cijfers
›  Hinder
›  Hinderlijke inrichtingen - Vergunningsaanvraag
›  Hoofdverblijfplaats
›  Hoogrendementsglas - Aanvraag premie
›  Huisartsen
›  Huisvesting - Premies
›  Huisvuil - Tarieven
›  Huisvuilophaling
›  Hulpdiensten
›  Huurprijs woning - Tegemoetkoming
›  Huwelijk

I

›  Identiteitskaarten kinderen
›  Identiteitskaarten volwassenen
›  Industriële inrichtingen - Vergunningsaanvraag
›  Inkomensgarantie voor ouderen
›  Inname openbaar domein - Signalisatievergunning
›  Inspraak van de inwoners
›  Intergemeentelijke woonwijzer
›  Internationaal paspoort
›  Internationaal rijbewijs
›  Internet - Aansluiting

J

›  Jaarmarkt
›  Jeugdbeleidsplan
›  Jeugdbib
›  Jeugdgemeenteraad
›  Jeugdhuis Wattage
›  Jeugdkrant De Tettergazet
›  Jeugdraad
›  Jeugdverenigingen - Subsidies
›  Jeugdwerk - Kadervorming
›  Jeugdwerk - Kampvervoer

K

›  Kadervorming jeugdwerk
›  Kampenvervoer jeugdwerk
›  Kangoeroewonen of Zorgwonen
›  Kermissen - Data
›  Kids-ID
›  Kinderdagverblijf 't Klavertje 4
›  Klachten indienen via Trefpunt
›  Kleine landschapselementen
›  Kleuter- & Lager Onderwijs
›  KMO-gids
›  Kunstonderwijs - Beeldende Kunst
›  Kunstonderwijs - Podiumkunsten

L

›  Laatste wilsbeschikking
›  Lager Onderwijs
›  Land- en Tuinbouwraad
›  Landbouwplastiek
›  Landbouwtelling
›  Landschappen - Beschermde
›  Leegstaande bedrijfsruimten
›  Leegstaande woningen & gebouwen
›  Leurkaart
›  Leven - Bewijs van
›  Lijkverbranding
›  Logies
›  Logo Herzele
›  Lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch
›  Lokaal Sociaal Beleid
›  Lokaal Sociaal Beleid Wonen
›  Lokalen huren

M

›  Maaien bermen
›  Markten
›  Materiaal voor festiviteiten huren
›  Meldpunt wegen en fietspaden
›  Menroute
›  Middelbaar onderwijs
›  Milieuraad
›  Milieuvergunningsaanvragen
›  Mobiliteitsplan Herzele
›  Monumenten - Beschermde
›  Muskusratten
›  Muurisolatie - Aanvraag premie

N

›  Nalatenschap - Akte van
›  Naschoolse opvang
›  Nationaliteit - Bewijs van
›  Natuurvergunningsaanvragen
›  NMBS
›  Noodnummers
›  Notulen gemeenteraad
›  Nutsvoorzieningen

O

›  OCMW
›  Onderwijs
›  Ongewenste reclame
›  Ontbossing - Compensatiemaatregelen
›  Onthaalouders
›  Ontwikkelingssamenwerking
›  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
›  Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag
›  Openbaar vervoer
›  Openbaarheid van bestuur
›  Openbare bibliotheek
›  Openbare riolering - Aansluiting
›  Openluchtzwembad plaatsen - Vergunning nodig?
›  Openstaande betrekkingen
›  Ophalen huisvuil
›  Oppervlakte gemeente
›  Opvanggezinnen
›  Organen wegneming/transplantatie
›  Organisatie evenementen
›  Ouderenadviesraad
›  Overlast
›  Overlevingspensioen
›  Overlijden

P

›  Parkeerschijf - Blauwe zone
›  Pensioen bij scheiding
›  Pensioen in cumulatie met arbeid
›  Pensioen werknemers & zelfstandigen
›  Personen Handicap - Tegemoetkoming
›  Pesticiden
›  PISAD
›  Plaatselijke Openbare Bibliotheek
›  Planologisch attest - Aanvraagformulier
›  Politie
›  Postnummers deelgemeenten
›  Premies hergebruik regenwater
›  Premies kleine landschapselementen
›  Premies renovatie woning
›  Premies voor startende zelfstandigen
›  Projectsubsidies socio-culturele activiteiten
›  PWA

Q
R

›  Raad voor Lokale Economie
›  Raad voor Maatschappelijk Welzijn
›  Raadsleden gemeente
›  Raadsleden OCMW
›  Rampenfonds
›  Rattenbestrijding
›  Reclamedrukwerk
›  Referentieadres
›  Regenwater hergebruik - Aanvraag premie
›  Reglement gemeentel. administr. sancties (GAS)
›  Reispassen
›  Reistoelating voor minderjarigen
›  Renoveren woning - Brochure
›  Restfractie - Afval
›  Retributies & tariefreglementen
›  Rijbewijzen
›  Riolering - Aansluiting
›  Rode Kruis
›  Ruimtelijk Structuur- en Uitvoeringsplan
›  Rust- & verzorgingstehuizen
›  Rustpensioen werknemers & zelfstandigen

S

›  Schade aan teelten
›  Schauwbroeck - Natuurgebied
›  Schepen van Ouderenbeleid
›  Schepenhuis
›  Scholen
›  Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen
›  Schoolvakanties
›  Secretaris
›  Secundair onderwijs
›  Senioren
›  Siervijver plaatsen - Vergunning nodig?
›  Signalisatievergunning inname openbaar domein
›  Sluikstoken
›  Sluikstorten
›  Sluikverbranden
›  Snoeihout - Afval
›  Sociaal Huis
›  Sociaal Verhuurkantoor ZO-Vlaanderen
›  Sociale huisvesting
›  Sociale woning
›  Solliciteren bij het gemeentebestuur
›  Speelpleinwerking Pinokio
›  Sportacademie
›  Sportactiviteiten de Steenoven
›  Sportkampen
›  Sportpas
›  Sportraad
›  Spreekrecht inwoners tijdens gemeenteraad
›  Startende zelfstandigen - Premie
›  Statistisch Model II - Stedenbouw
›  Stedenbouw - Aanvraagformulieren voor vergunning
›  Stedenbouw - Melding handelingen in/aan gebouwen
›  Stedenbouwkundig attest - Aanvraagformulier
›  Stickers ongewenste reclame
›  Straatlampen - Defectmelding
›  Strafregister - Uittreksel
›  Subsidies groenbedekkers
›  Subsidies Huisvesting
›  Subsidies jeugdverenigingen
›  Subsidies kleine landschapselementen
›  Subsidies sportverenigingen

T

›  Tandartsen
›  Tariefreglementen
›  Technische dienst - Contactgegevens
›  Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
›  Tegemoetkoming Personen Handicap
›  Telefonie
›  Telefoongids - Papieren versie niet gewenst
›  Terras plaatsen - Vergunning nodig?
›  Terreinen - Huur
›  TMVW
›  Toelagen Socio-culturele activiteiten
›  Toerisme - Contactgegevens
›  Toeristische arrangementen
›  Trefpunt
›  Trouwboekje
›  Tuinafval
›  Tuinhuis plaatsen - Vergunning nodig?

U

›  Uit in Herzele
›  Uitleen materialen & lokalen voor evenementen
›  Uitleendienst Jeugdwerking
›  Uittreksel strafregister
›  Uittreksels bevolkingsregister
›  Uittreksels Burgerlijke Stand

V

›  Vacante betrekkingen
›  Vacatures
›  Vakantieopvang
›  Veiligheid bij evenementen - Aanvraagformulier
›  Vellen van bomen
›  Veranda plaatsen - Vergunning nodig?
›  Verblijfsadres
›  Verbranden van afval
›  Verhuizen - Wie verwittigen?
›  Verhuur lokalen
›  Verkaveling - Aanvraagformulier
›  Verkaveling - Compensatiemaatregelen
›  Verkaveling - Voorbeeld motivatienota
›  Verkavelingswijziging - Aanvraagformulier
›  Verkeerssignalisatie - Melden van problemen
›  Vervoersmaatschappijen
›  Verzorgings- & rusthuizen
›  Vlaamse Woonlening
›  VMW
›  Voederkuilen
›  Voertuigen met luidsprekers
›  Volwassen Onderwijs Herzele
›  Voorschoolse opvang
›  Vrij Onderwijs
›  Vrijwilligersloket
›  Vrijwilligerswerk - Verzekering
›  Vuilnisophaling
›  Vuilniszakken - Verkoopppunten
›  Vuilniszakken dichtknopen
›  Vuurwerk

W

›  Wachtdiensten
›  Wandelroutes
›  Wapenschild Herzele
›  Waterlopen
›  Wateroverlast
›  Watervoorziening
›  Wegen - Melden van gebreken
›  Wegenwerken
›  Wekelijkse markt
›  Welzijnsvoorzieningen
›  Werken aan & rond de woning - Vergunning nodig?
›  Werknemers - Pensioen
›  Wettelijk samenwonen
›  Wilsverklaring euthanasie
›  Wonen & gezondheid
›  Wonen - Beleidsverklaring
›  Wonen - Lenen voor energiebesparende maatregelen
›  Wonen - Lokaal Sociaal Beleidsplan
›  Wonen - Vlaamse Woonlening
›  Woning - Conformiteitsattest
›  Woonkwaliteit
›  Woonkwaliteitscontrole
›  Woonkwaliteitsverslag
›  Woonst - Bewijs van
›  Woonzorgcentrum 'Ter Leen'

X
Y
Z

›  Zalen - Huur
›  Zelfstandig bedrijf
›  Zelfstandigen - Pensioen
›  Zitdagen burgemeester en schepenen
›  Zonneboiler - Aanvraag premie
›  Zonnepanelen plaatsen - Vergunning nodig?
›  Zorg na een ramp
›  Zorgwonen
›  Zorgwoning - Vergunning nodig?
›  Zwerfvuil

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF