Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid - Verkiezingen
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 •     › Rustpensioen werknemers e...
      › Inkomensgarantie voor Oud...
      › Overlevingspensioen
      › Pensioen bij scheiding
      › Pensioen in cumulatie met...
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Rustpensioen werknemers en zelfstandigen (Update: 28-08-2013)
  Dienst Sociale Zaken - tel. 053-60 70 72 of 053-60 62 11
  Zitdagen: woensdag van 09u00 tot 12u00 
                 donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 18u30 tot 20u30

  Het rustpensioen als werknemer is het pensioen dat betrekking heeft op jouw eigen loopbaan of de gelijkgestelde perioden (vakantie, werkloosheid, ziekte, invaliditeit, militaire dienstplicht, loopbaanonderbreking enz.).

  * Wettelijke pensioenleeftijd

     De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Het pensioen gaat ten vroegste in op de
     eerste van de maand die volgt op de maand van de verjaardag.

  * Vervroegd pensioen

     Alleen werknemers die een toereikende loopbaan hebben (minimum 35 loopbaanjaren
     of gelijkgestelde jaren), kunnen vervroegd met pensioen gaan en wel ten vroegste
     de eerste van de maand volgend op hun 60ste verjaardag.
     Uitzondering: het pensioen kan niet vervroegd worden toegekend aan de
     gerechtigden op een voltijds conventioneel brugpensioen. Voor deze personen is de
     pensioenleeftijd 65 jaar.

  * Aanvraag

     Wanneer je beslist om jouw pensioen te nemen op de leeftijd van 65 jaar, dan hoef je
     geen aanvraag te doen. Het onderzoek naar jouw pensioenrechten wordt automatisch
     opgestart en je ontvangt rond jouw 64ste verjaardag formulieren waarbij de
     pensioendienst enkele inlichtingen vraagt.
     Wanneer je het vervroegd pensioen wenst te nemen (dus vóór jouw 65ste), dan moet 
     je een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur, dienst Sociale Zaken (Markt 20 in 
     Herzele) - tel. 053-60 70 72 - e-mail: 
  sociale.zaken@herzele.be.

  * Pensioenraming

     Rond jouw 55ste verjaardag ontvang je automatisch een raming van jouw wettelijk
     werknemerspensioen en een samenvatting van jouw werknemersloopbaan.
     Je kan ook vanaf 55 jaar een pensioenraming aanvragen. Deze formulieren zijn te
     verkrijgen bij de dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) - tel. 053-60 70 72 -
     e-mail:
  sociale.zaken@herzele.be.


  Het rustpensioen als zelfstandige is het pensioen dat betrekking heeft op jouw eigen loopbaan en de betaalde bijdragen.


  * Wettelijke pensioenleeftijd
    
     De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Het pensioen gaat ten vroegste in op de
     eerste van de maand die volgt op de maand van de verjaardag.

  * Vervroegd pensioen
    
     Alleen zelfstandigen die een toereikende loopbaan hebben (minimum 35 loopbaanjaren
     of gelijkgestelde jaren), kunnen vervroegd met pensioen gaan en wel ten vroegste de
     eerste van de maand volgend op hun 60ste verjaardag.

  * Aanvraag en pensioenraming

     Idem werknemers rustpensioen
   


  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF