Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid - Verkiezingen
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 •     › Naar of binnen onze gemee...
      › Naar een andere gemeente
      › Naar het buitenland
      › Goed om te weten
      › Speciale situaties
      › Contactgegevens
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Naar of binnen onze gemeente (Update: 26-10-2017)
  Wanneer en aan wie doe je aangifte van de adreswijziging?
  Je meldt de adreswijziging binnen 8 werkdagen nadat je de nieuwe woonst effectief betrokken hebt aan de dienst Bevolking van onze gemeente.


  Op welke manier kan je aangifte doen?
  * Via het e-loket van de gemeente
     Na het invullen van het formulier en het doorsturen van de aangifte krijg je
     een referentienummer dat je noteert. Aan de hand van dit nummer kan je de status
     van jouw aangifte opvolgen. Indien je jouw mailadres vermeldde in het publieksloket, 
     krijg je een mail terug met de melding dat je zal worden uitgenodigd om jouw
     identiteitskaart aan te pasen nadat de buurtinspecteur is langsgeweest om de
     woonstvaststelling te doen.

  * Per brief, fax of e-mail aan de dienst Bevolking van de gemeente
     Hierin vermeld je volgende gegevens: 
     - de identiteit en eventueel rijksregisternummer van de personen die verhuizen 
     - jouw vorig adres
     - jouw huidig adres
     - tijdstippen waarop je bereikbaar bent voor de vaststelling van de nieuwe 
       hoofdverblijfplaats door de buurtinspecteur

  * Je meldt jou persoonlijk bij de dienst Bevolking van de gemeente

  Opgelet: Beschik je niet over de Belgische nationaliteit, wend je dan tot het bureau Vreemdelingen.


  Na de aangifte

  Je wordt pas in de gemeente ingeschreven nadat de buurtinspecteur heeft onderzocht of jouw nieuw adres jouw reële verblijfplaats is. De datum van inschrijving is de datum waarop u aangifte hebt gedaan van adresverandering. Vervolgens ontvang je van de dienst Bevolking een uitnodiging om jouw identiteitsdocumenten en eventuele inschrijvingsbewijzen van jouw voertuig(en) aan te passen. Het aanpassen van het adres op de elektronische identiteitskaarten van de leden van eenzelfde gezin kan gebeuren door het gezinslid dat de eID van de andere gezinsleden én de PIN-code(s) meegekregen heeft. Wanneer er een nieuwe eID moet aangevraagd worden, dient de betrokkene zelf te komen. Dit wordt ook toegelicht in de uitnodigingsbrief over het aanpassen van de identiteitspapieren.


  Wat indien je geen aangifte hebt gedaan?
  Indien je jou hebt gevestigd in de gemeente zonder hiervan binnen de gestelde termijn aangifte te hebben gedaan, zal je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve worden ingeschreven indien het daar kennis van krijgt (na tevergeefse uitnodiging om aangifte te doen).
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Naar of binnen onze gemeente
      › Naar een andere gemeente
      › Naar het buitenland
      › Goed om te weten
      › Speciale situaties
      › Contactgegevens
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF