Home | ABC | Plan | Contact
Burger - Welzijnsvoorzieningen - Samenleving - OCMW - Lokaal Sociaal Beleid - Veiligheid - Verkiezingen
Burger
 • Inleiding
 • Adreswijzigingen
 • Akten & attesten
 • Burgerlijke Stand
 • e-loket
 • Identiteit
 • Organen wegneming/tran...
 • Pensioenen
 • Reispassen
 • Rijbewijs
 • Tegemoetkoming persone...
 • Andere tegemoetkominge...
 • Wilsverklaring euthana...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Wilsverklaring euthanasie (Update: 26-03-2017)
  Dienst Sociale Zaken - tel. 053-60 70 72 of 053-60 62 11
  Zitdagen: woensdag van 09u00 tot 12u00 
                 donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 18u30 tot 20u30

  Vanaf 1 september 2008 is het mogelijk een officiële ‘wilsverklaring euthanasie’ te laten registreren bij het gemeentebestuur, dienst Sociale Zaken (Markt 20 in Herzele) -
  tel. 053-60 70 72.

  Daarin kan elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige laten opnemen dat hij/zij euthanasie wilt als hij/zij in een onomkeerbaar coma zou terechtkomen. Dat signaal komt dan in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van vertrouwenspersonen die zijn aangewezen. Artsen kunnen dan nagaan of een patiënt een wilsverklaring heeft en wie de vertrouwenspersoon is.


  Duur van de wilsverklaring
  De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.


  Getuigen en vertrouwenspersoon
  * je moet jou laten bijstaan door 2 meerderjarige getuigen, waarvan minstens één geen
     materieel belang mag hebben bij jouw overlijden (indien je over geen getuigen
     kunt beschikken, kan het gemeentebestuur zorgen voor twee getuigen)
  * je kunt (maar is niet verplicht) één of meerdere vertrouwenspersonen opgeven. Deze
     wordt dan onmiddellijk op de hoogte gebracht indien je jou in een toestand bevindt
     waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn en wordt bij de procedure
     betrokken
  * zowel de getuigen als de vertrouwensperso(o)n(en) moeten aanwezig zijn bij de
     registratie  Waaruit bestaat een wilsverklaring?
  De wilsverklaring zelf, mag met de hand worden geschreven of getypt en bestaat uit 2 delen. Een eerste deel is samengesteld uit gegevens die verplicht in elke wilsverklaring moeten worden opgenomen. Een tweede deel heeft betrekking op facultatieve gegevens. De wilsverklaring dient naar inhoud en vorm correct te worden ingevuld, daar ze anders als niet rechtsgeldig kan aanzien worden.

  De wilsverklaring euthanasie slaat alleen op een situatie van een onomkeerbaar coma. In alle andere situaties zoals bvb. dementie, verlies van communicatiemogelijkheden, omkeerbaar coma, ... is de verklaring niet van toepassing. Het officiële formulier laat ook geen nuanceringen toe die veel mensen wel in zo'n document willen (geen reanimatie, geen kunstmatige beademing, ...).

  De arts van een patiënt die zich in een dergelijke situatie bevindt, kan de centrale gegevensbank raadplegen om na te gaan of er voor zijn patiënt een wilsverklaring bestaat. Op de raadpleging van de gegevensbank houdt de Federale Controle- en Evaluatiecommissie toezicht.

  Officiële documenten:
  * 28 mei 2002 - Wet betreffende de euthanasie
  * 2 april 2003 - KB  betreffende het model van wilsverklaring inzake euthanasie
  * 27 april 2007 - KB betreffende registratie van wilsverklaring

  Het formulier wilsverklaring euthanasie kan je hier downloaden.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Inleiding
      › Adreswijzigingen
      › Akten & attesten
      › Burgerlijke Stand
      › e-loket
      › Identiteit
      › Organen wegneming/transplantatie
      › Pensioenen
      › Reispassen
      › Rijbewijs
      › Tegemoetkoming personen handicap
      › Andere tegemoetkomingen
      › Wilsverklaring euthanasie
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF