Home | ABC | Plan | Contact
GIS - Huisvesting - Woonbeleid - Stedenbouw - Openbare werken
Huisvesting - Woonbeleid
 • Premies
 • Huren - Sociale huisve...
 • Leegstaande woningen e...
 • Leegstaande bedrijfsru...
 • Verwaarlozing woningen...
 • Woonkwaliteit bewaken
 • Intergemeentelijke woo...
 • Melding gevaar in en r...
 • Gezond Wonen
 • 0% lening Solva
 • Vlaamse Woonlening
 • Zorgwonen
 • Lokaal Sociaal Beleid ...
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Woonkwaliteit bewaken (Update: 11-11-2014)
  * Problemen met de woonkwaliteit van jouw woning? Wat te doen?

  * Technische
  richtlijnen waaraan een (huur)woning moet voldoen.

  * De woonkwaliteitscontrole gebeurt aan de hand van een
  woonkwaliteitsverslag.

  * Een eigenaar kan voor de woning die hij verhuurt een
  conformiteitsattest aanvragen bij
     de huisvestingsambtenaar mits de woning voldoet aan de woonkwaliteitsnormen. Voor
     meer info over het conformiteitsattest, klik
  hier.

  * Het
  Eigenaarsverbond streeft ernaar eigenaars te informeren, te adviseren en ze
     wegwijs te maken in de jungle van wetten en decreten in verband met vastgoed. Is jouw
     woning verhuurd en zijn er
  problemen
   hierrond? Contacteer het Koninklijk Algemeen
     Eigenaarsverbond vzw (Vrijheidslaan 4, 9000 Gent) - tel. 09-324 90 80.

  * Heb je recht op een
  tegemoetkoming in de huurprijs
  ?
     -
  Informatiefolder  
     -
  Aanvraagformulier

  *
  De Huurwet, 14e editie: In deze brochure van de FOD Justitie vind je een gedetailleerde
     uitleg over de volledige huurwetgeving. Deze wetgeving geldt voor woningen die dienen
     als hoofdverblijf van de huurder. Je vindt er een antwoord op al jouw vragen over het
     huren of verhuren van een woning: Wat zijn jouw rechten en plichten als huurder of als
     verhuurder? Wat is de duur van een huurovereenkomst? Hoe worden de huurprijs en de
     lasten berekend? Wie betaalt welke kosten? Wat moet je doen bij een verandering van
     eigenaar of bij een geschil?

  * Verkrotte en verwaarloosde woningen: De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor
     het vaststellen van de lijst van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen en
     de heffing erop. Deze vaststelling gebeurt op basis van vermoedenslijsten die de
     gemeente opstelt. Bovendien is op Vlaams niveau de Vlaamse wooninspectie uitgebouwd
     die instaat voor het strafrechterlijk luik van de krotbestrijding.

  * De
  Huurschatter: schat de huurprijs van uw woning.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Premies
      › Huren - Sociale huisvesting
      › Leegstaande woningen en gebouwen
      › Leegstaande bedrijfsruimten
      › Verwaarlozing woningen/gebouwen
      › Woonkwaliteit bewaken
      › Intergemeentelijke woonwijzer
      › Melding gevaar in en rond een woning
      › Gezond Wonen
      › 0% lening Solva
      › Vlaamse Woonlening
      › Zorgwonen
      › Lokaal Sociaal Beleid Wonen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF