Home | ABC | Plan | Contact
Afval - Land- & Tuinbouw - Milieu - Overlast - Verkeer & Mobiliteit - Hinder in kaart - Klimaatgezonde gemeente - Wegenwerken
Klimaatgezonde gemeente
 • Klimaatgezond tegen 20...
 • Klimaatplan
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Klimaatgezond tegen 2030 (Update: 09-11-2018)
  Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg enzovoort.

  Herzele gaat de uitdaging aan

  De gemeente Herzele wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

  Samen voor een klimaatgezonde toekomst

  De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie enzovoort.

  Het woord klimaatactieplan geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

  Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

  Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 14 december 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.  Enkele ideeën uit Herzele in de spotlights

  • “Werk een mobipunt uit aan het station met deelfietsen (ook bakfietsen, elektrische fietsen), deelauto’s, e.a.” (mobiliteit)

  • “Verbeter de wandel- en fietsinfrastructuur door bv. fietssnelwegen aan te leggen langs de spoorweg (Herzele-Burst en Herzele-Zottegem) of aantrekkelijke, veilige fietspaden en voetpaden aan te leggen tussen het station en de Wattenfabriek.” (mobiliteit)

  • “Stimuleer zonne-energie door bv. in samenwerking met een burgercoöperatie zonnepanelen te plaatsen op de brandweerkazerne, scholen, …” (hernieuwbare energie)

  • “Stimuleer warmtepompen in combinatie met een diepteboring.” (hernieuwbare energie)

  • “Biedt energiescans (of EPC) aan, met advies aan sociaal tarief.” (wonen)

  • “Organiseer een multifunctioneel gebruik van lokalen en ruimten in scholen, sporthal, …” (wonen)

  • “Organiseer een lokaal voedseloverleg.” (consuminderen)

  • “Biedt een depot aan voor een deelsysteem van materialen.” (consuminderen)

  • “Neem criteria rond adaptatie op in de ruimtelijke planningsinstrumenten bij bv. ontwikkeling van een nieuwe verkaveling (maximale verharding, ontharde opritten, ...).” (adaptatie)

  • “Stimuleer hergebruik van water bv. via regenwaterputten.” (adaptatie)


  De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan


  Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie, … mochten tijdens een netwerkevent in februari mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

  De klimaatteams wachtte tijdens hun tweede bijeenkomst in februari/maart 2018 een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken.

  Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto, … Het is geen of/of-verhaal, maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook Herzele zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

  Het klimaatplan is klaar!

  Na een traject van bijna 1 jaar te hebben bewandeld, is het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen klaar.

  Interesse in het klimaatplan? Kijk dan hier.
  Meer info?

  Neem contact op met de dienst Leefmilieu (Markt 20 in Herzele) via 053-60 70 70 of
  milieu@herzele.be.
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Klimaatgezond tegen 2030
      › Klimaatplan
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF