Home | ABC | Plan | Contact
Afval - Land- & Tuinbouw - Milieu - Overlast - Verkeer & Mobiliteit - Hinder in kaart - Klimaatgezonde gemeente - Wegenwerken
Milieu
 • Inleiding
 • Adviesraden
 • Hinder
 • Subsidieaanvragen
 • Milieuvergunningsaanvr...
 • Natuur
 • Reglementen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Milieuvergunningsaanvragen (Update: 09-09-2012)
  Als je een inrichting wilt exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor mens en leefmilieu, is een milieuvergunning vereist. Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, is er sprake van een milieuvergunning klasse 1 of 2 (Vlarem) en melding klasse 3 (Vlarem).

  De klassen (1, 2 of 3) binnen Vlarem duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en leefmilieu, waarbij klasse 1 de meest hinderlijke inrichtingen aangeeft. De rangschikking gebeurt op basis van een indelingslijst (bijlage I, titel I van het Vlarem).

  Als je wilt nagaan of een bepaalde inrichting of activiteit vergunnings- of meldingsplichtig is, moet je nakijken of deze activiteit of een aspect ervan voorkomt op bovengenoemde indelingslijst. Als een inrichting valt onder verschillende indelingsrubrieken, dan geldt de procedure van de hoogste klasse. De milieuwetgeving kan je
  hier raadplegen.

  Bij elke milieuvergunningsaanvraag klasse 1 of 2 hoort een openbaar onderzoek.
  Tijdens de periode van aanvraag ligt het aangevraagde dossier ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst.

  Wil je een milieuvergunning aanvragen? Hieronder vind je de documenten:
  *
  Formulier klasse 1 en klasse 2
  *
  Formulier klasse 3
  *
  Overname
  *
  Mededeling kleine verandering
   


  Aanverwante onderwerpen
      ›  Inleiding
      › Adviesraden
      › Hinder
      › Subsidieaanvragen
      › Milieuvergunningsaanvragen
      › Natuur
      › Reglementen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF