Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiën
Financiën
 • Belastingen
 • Retributies en tariefr...
 • Budget en rekeningen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Retributies en tariefreglementen (Update: 17-07-2018)
  * Retributie op het heraanplanten van bomen

  * Retributie inzake de terugvordering van de kostprijs van het aangetekend verzenden van de laatste herinneringsbrieven voor de invordering van fiscale schuldvorderingen van de belastingplichtigen

  *
  Retributie op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg

  *
  Retributie op het gebruik van gestandaardiseerde plastieken huisvuilzakken voor het opbergen van gewoon huisvuil, GFT-stickers en PMD-zakken voor het opbergen van plastiekflessen, metalen verpakkingen en drankkartons

  *
  Retributie op het gebruik van de openbare elektriciteitskasten door kermisexploitanten

  *
  Retributie op bepaalde dienstverleningen aangeboden door de plaatselijke openbare bibliotheek

  *
  Retributie op het organiseren van openbare onderzoeken in het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving

  *
  Retributie op het schriftelijk afleveren van stedenbouwkundige informatie

  *
  Retributie voor de verkoop van bestekken en uitvoeringsplannen in het kader van de gemeentelijke ontwerpen in eigen beheer

  *
  Retributie op de inschrijving voor de academie voor muziek, woord en dans, academie voor beeldende kunsten, gemeentelijke tekenacademie en het huurgeld voor instrumenten

  *
  Retributie voor de verkoop van de brochures van wandel- en fietsroutes

  *
  Retributie op het gebruik van de openbare elektriciteitskasten

  *
  Retributie op het gebruik van de gemeentelijke lokalen en terreinen

  *
  Retributie op het afleveren van fotokopieën ten behoeve van derden, verenigingen en voor het kopiëren van encyclopedieën, naslagwerken en tijdschriften, van de bibliotheek die niet kunnen ontleend worden

  *
  Retributie op ceremonieel bij huwelijksplechtigheden

  *
  Retributie op de materiële dienstverlening

  *
  Retributie op de kramen opgesteld op de gelegenheidsmarkten op het openbaar domein

  *
  Retributie op hot-dogkramen, escargotskramen, mobiele frituren en soortgelijke kramen, opgesteld tijdens éénmalige of niet recurrente, korte evenementen en organisaties

  *
  Retributie op het opzoeken van adreswijzigingen

  *
  Tarief voor de gemeentelijke speelpleinwerking

  * Tarief voor de buitenschoolse kinderopvang


  *
  Tarieven voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

  *
  Tarief voor de verkoop van compostvaten en beluchtingsstokken

  *
  Tarief voor de verkoop van strooizout

  *
  Tarief voor de verkoop van het stratenplan van Herzele

  *
  Tarief voor verkoop vlaklooprubber
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Belastingen
      › Retributies en tariefreglementen
      › Budget en rekeningen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF