Home | ABC | Plan | Contact
Algemene info - Algemeen beleid & beleidsplannen - Bekendmakingen - Gemeenteraad - Burgemeester en schepenen - Gemeentediensten - Inspraak - Financiën
Financiën
 • Belastingen
 • Retributies en tariefr...
 • Budget en rekeningen
 • Herzele Digitaal
   Contactinfo
   Trefpunt
   KMOgids
   ABC van de Gemeente
   De Herzelenaar
   Bekendmakingen
   Herzele Vandaag
   Interessante links
   UiT in Herzele
  e-gov facebook twitter
  zoek 
      Belastingen (Update: 17-07-2018)
  * Aanvullende belasting op de personenbelasting

  *
  Opcentiemen op de onroerende voorheffing

  * Opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

  *
  Belasting op het weghalen van afvalstoffen, gestort op de plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is

  *
  Belasting op de tweede verblijven en weekendhuisjes

  *
  Algemene milieubelasting op gezinnen, hinderlijke bedrijven en private rusthuizen

  *
  Belasting op frituren, hot-dog- en escargotskramen

  *
  Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

  * Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

  *
  Belasting op de uitbating van een dancing

  *
  Belasting op de aanplakborden

  *
  Belasting op drank- en snoepautomaten

  *
  Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter (klik hier om het aangifteformulier te downloaden)

  *
  Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken voor derden

  *
  Belasting op klei- en leemontginning

  * Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen bij meergezinswoningen

  *
  Contante belasting op het afleveren van identiteitskaarten, identiteitsstukken, paspoorten en trouwboekjes

  *
  Contante belasting op stedenbouwkundige dossiers en uittreksels

  *
  Contante belasting op het vervoer van dronken personen

  *
  Contante belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein/openbare weg
   


  Aanverwante onderwerpen
      › Belastingen
      › Retributies en tariefreglementen
      › Budget en rekeningen
  webdesign by ITAFdesign, part of ITAF